Ytterdør Signatur

Vi produserer en signatur dør som er etter kundens ønske, med høye krav til levetid og bruk! Vi står for at denne vil tåle større påkjenning da vi benytter Accoya i karm og ramme samt dørspeil av Tricoya. Accoya og Tricoya gir en garanti på 50 år mot sopp og råte.

Ved normalt vedlikehold av døren vil du ha en dør som holder lenge.

Karm er 94mm. Værbestandig terskel. Karm og ramme av Accoya. Dørspeil av Tricoya behandlet med flere lag maling fra Akzo Nobel. Syrefaste hengsler.