Energikrav til vinduer og dører

Dagens strenge krav til vinduer er med på å redusere energibruken og behovet for oppvarming.

Vi kan levere vinduer med U-verdi 0,8 for referansestørrelsen på 1,23 x 1,48, men kravet vil gjelde som gjennomsnittsverdi for en hel leveranse. Utfordringen blir med dagens ønskede konstruksjonsløsninger og arkitektur å klare dette.

Store vindusflater vil klare kravet, men på små vinduer og vinduer med inndelinger vil det bli vanskelig å klare kravet.

Vi vil uansett hjelpe deg med råd og veiledning om de endringer du ønsker å gjøre.

Spør oss, vi kan dette!